“การจัดลำดับสิ่งสำคัญในชีวิต ถือเป็นแม่กุญแจหลักตัวหนึ่งในการที่จะประสบความสำเร็จได้รอบด้าน ถ้าการจัดวางความสำคัญของสิ่งต่างๆนั้นผิดพลาดหรือขาดสมดุลย์ไป มันก็จะส่งผลโดยตรงต่อชีวิตทั้งของเราและคนรอบข้าง” ~ Wye

การเรียงลำดับความสำคัญคือหนึ่งในคุณสมบัติหลักๆของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการศึกษา อาชีพการงาน หรือแม้แต่ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวและบุคคลรอบข้าง อันที่จริงแล้วในช่วงชีวิตของคนๆหนึ่งกับการใช้เวลาทำสิ่งต่างๆในแต่ละวันของชีวิตนั้นถือว่ามีเวลาอยู่น้อยมาก ดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญและไม่ใช่เป้าหมายในชีวิตของเรา แต่ก่อนที่เราจะสามารถจัดลำดับเวลาในชีวิตได้นั้น เราจำเป็นที่จะต้องตั้งเป้าหมายในชีวิตของเราซะก่อน ซึ่งก็รวมถึงการจัดลำดับบุคคลที่เราควรให้ความสำคัญก่อนและหลังด้วย เรื่องการจัดลำดับบุคคลนี้ เราอาจจะไม่ต้องระบุเป็นรายบุคคล แต่เราสามารถจัดรวมเป็นกลุ่มๆก็พอ เช่น คนในครอบครัวหลัก ญาติที่ใกล้ชิด เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน ว่าเราควรให้เวลาและความสำคัญกับคนกลุ่มใดก่อนและหลัง เป็นต้น ส่วนการตั้งเป้าหมายในชีวิต เราสามารถที่จะแยกเป้าหมายออกเป็นหลายๆหมวดหมู่ให้ครอบคลุมด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายทางด้านการงาน ครอบครัว หรือส่วนตัว ถ้าเราสามารถกำหนดไว้ได้อย่างชัดเจนก็จะช่วยให้เราสามารถใช้เวลาไปกับการเข้าใกล้ความสำเร็จได้ง่ายขึ้น โดยที่เราจะไม่หลุดโฟกัสหรือเสียเวลาไปกับเรื่องรบกวนเล็กๆน้อยๆระหว่างทางในชีวิต ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมของตัวเราเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่เราจะสามารถประสบความสำเร็จได้ในที่สุด อีกอย่างคือต้องอย่าลืมว่าเป้าหมายและลำดับความสำคัญที่ตั้งไว้เหล่านี้ เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนมันได้ตลอดเวลา ไม่มีอะไรที่ถูกกำหนดไว้ตายตัว ถ้าจังหวะและโอกาสในชีวิตของเราเปลี่ยน แผนผังในชีวิตของเราก็ควรจะต้องเปลี่ยนไปด้วย ซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน และถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ของเรามันยากหรืออยู่ไกลจากความสำเร็จจนเกินไป ก็ให้ลองแตกเป้าหมายหลักออกเป็นขั้นตอนย่อยๆเพื่อให้เราสามารถทำเป้าหมายเล็กๆให้สำเร็จไปทีละขั้นก่อนได้ Wyeหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นบันไดช่วยให้ท่านผู้อ่านได้มีแนวทางในการพัฒนาตนเองและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของท่านให้ดียิ่งๆขึ้นไป รวมทั้งเพิ่มความสุขในชีวิตของท่านได้

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s